- تبلیغات -

آرشیو برچسب

شاخص شدت بی خوابی

ضریب تاثیر بی خوابی IIS

همانطور که از نامش پیداست، ضریب تاثیر بی خوابی یا IIS تاثیر بی خوابی روی عملکرد افراد در بیداری را می‌سنجد. این شاخص توسط هولشر، ویر و باند در دهه 1990 تعریف…