آرشیو برچسب

خواب رفتن دست بخاطر سندروم تونل کارپال

جلوگیری از خواب رفتن دست در خواب

خواب رفتن دست در خواب باعث درد و ناراحتی در خواب می‌شود و ممکن است شما را نصفه شب بیدار کند. خواب رفتن و بی حس شدن دست در خواب ناشی از تنگ شدن و گرفتن اعصاب است…