- تبلیغات -

آرشیو برچسب

تعریف رفتاری خواب

تعریف خواب

تعریف خواب یا همان تعریف رفتاری خواب بسیار ساده است. برای اینکه بفهمیم کسی خواب است باید چک کنیم که هیچ پاسخی به عوامل خارجی می‌دهد یا نه. به طور مثال قادر است…