- تبلیغات -

آرشیو برچسب

باربیتورات ها و موارد منع مصرف

باربیتورات چیست؟

باربیتورات که از اسید باربیتوریک گرفته شده است، سیستم عصبی مرکزی بدن را تضعیف می‌کند و باعث ایجاد اثرات متفاوتی در بدن فرد مصرف کننده می‌گردد. بیشتر…