ضریب تاثیر بی خوابی IIS

شاخص شدت بی خوابی چیست؟

0 117

- تبلیغات -

همانطور که از نامش پیداست، ضریب تاثیر بی خوابی یا IIS تاثیر بی خوابی روی عملکرد افراد در بیداری را می‌سنجد. این شاخص توسط هولشر، ویر و باند در دهه 1990 تعریف شد. این ضریب بر اساس یک پرسشنامه بدست آمد و با پاسخ دادن به 40 سوال آن با امتیاز دادن افراد از 1 تا 5 تعریف شد.
این پرسش‌ها جنبه‌های مختلف خواب نامناسب از قبیل مشکلات فیزیکی، شناختی، احساسی، اجتماعی و کاری فرد را پوشش می‌دهند. این آزمون بر اساس نمره‌ای بین 40 تا 200 امتیازبندی می‌شود. با بدست آوردن این ضریب، متخصصین حوزه خواب قادر خواهند بود مبتلایان به بی خوابی و افراد سالم را از هم تمییز دهند.
براساس انتقادی که پایگاه اطلاعاتی پاب مد به این شاخص وارد کرد، این شاخص در تحقیقات علمی زیاد استفاده نشده است. یکی از مشکلات وارد شده به این ضریب، نداشتن نرم خاصی به جهت مقایسه است. محققان بیان کردند که ضریب تاثیر بی خوابی بیشتر از 125 نشان دهنده مشکلات جدی در عملکردهای روزانه فرد ناشی از بی خوابی است.

 ضریب تاثیر بی خوابی IIS در تحقیقات

روان پزشکان اسپانیایی نیز ضریب تاثیر روزانه (IDIS) را تعریف کردند که با استفاده از 6 آیتم با پرسش چند سوال شخصی از بیماران کار می‌کند.
پزشکان بر این باورند که این ضریب همسانی درونی دارد که برای اعتبارسنجی هر آزمونی مهم است و می‌تواند مبتلایان به بی خوابی را از سایرین تشخیص دهد. همانند ضریب تاثیر بی خوابی ‌ IIS،  ضریب تاثیر روزانه (IDIS) تاثیر بی خوابی بر بیداری در طول روز را  اندازه گیری می‌کند.

شاخص شدت بی خوابی

شاخص شدت بی خوابی توسط دانشمندان کانادایی تعریف شد و همبستگی آن با اطلاعاتی که از شرح حال بیمار و تست خواب گرفته شد، تایید شد.  شاخص شدت بی خوابی یک آزمون 7 سواله است که بیمار به نوعی بی خوابی خود را با نمره دهی به هر سوال از 1 تا 5 ارزیابی می‌کند. ممکن است در کلیلنیک خواب از شما بخواهند تا به این پرسشنامه پاسخ دهید البته کاربرد گسترده‌ای ندارد. البته پزشکان و پرستاران نیز ممکن است معیارهای رسمی یا غیررسمی خود را برای تشخیص این مشکل داشته باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.