آرشیو دسته بندی

خواب پریشی یا پاراسومنیا

خواب پریشی یا پاراسومنیا یک نوع رفتار غیر طبیعی است، که در زمان انتقال بین مراحل مختلف خواب اتفاق میافتد. معمولا این اختلال در دو حالت اتفاق میافتد؛ حالت اول زمان بیدار شدن از خواب و به خواب رفتن و حالت دوم بین REM (خواب با حرکات سریع چشم) و nREM (بدون حرکات سریع چشم).

انواع شایع این اختلال عبارتند از :

  • اختلال رفتاری REM، تکان خوردن و ناله کردن شدید در خواب رم
  • فلج خواب، در این نوع اختلال خواب هوشیار هستید ولی نمی توانید بیدار شوید یا خوابتان برود
  • راه رفتن در خواب، در این نوع اختلال خواب که در مرحله خواب NREM  و در نیمه اول شب رخ می دهد، ممکن است بایستید یا حتی راه بروید
  • سندرم انفجار سر، در این نوع اختلال خواب افراد موقع به خواب رفتن یا بیدار شدن با شنیدن صدای بلند و شدیدی مثل رعد و برق از خواب می پرند
  • هراس شبانه،  اختلال خوابی که افراد ناگهان از خواب می پرند و می نشینند، جیغ می زنند و دچار وحشت زدگی در خواب می شوند که در فاز انتقال از خواب رم تا خواب انرم اتفاق می افتد

متخصصین خواب بر این باورند که تقریباً 66 % بزرگسالان در برحه ای از زندگی شان پاراسومیا را تجربه می کنند. البته بعضی از انواع پاراسومنیا مانند شب ادراری و راه رفتن در خواب از جمله اختلالات خواب کودکان به حساب می‌آید که با افزایش سن برطرف خواهد شد اما برخی اختلالات دیگر خواب مانند اختلالات رفتاری خواب رم، ممکن است در طول زندگی به راحتی دست از سر شما بر ندارد البته دیگر مشکلات خواب مانند سندروم انفجار سر و فلج خواب ممکن است هر از گاهی گذرا به سراغ شما بیاید.

چون بیشتر افراد به راحتی تجربه های ناخوشایندشان در طول خواب را به یاد نمی‌آورند، درمان و تشخیص بی‌خوابی‌ ها فرایند چندان آسانی نخواهد بود و عموماً سایر افراد خانواده متوجه علائم بدخوابی شما خواهند شد.