آرشیو دسته بندی

دانش خواب

خواب و دانش خواب چیزی فراتر از رفتن به تخت خواب برای رفع خستگی تعریف می‌شود. دنیای خواب بسیار گسترده و پر رمز و راز است و بعضی لایه‌های آن هنوز از چشم دانشمندان پنهان است.

خواب فرایند بسیار پیچیده‌ای در بدن شما است و فهم ارتباط آن با سلامت تان به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم‌ها را برای بدنتان بگیرید. پیژامه اینجاست تا به شما کمک کند خوابی بهتر را برای زندگی سالم تر تجربه کنید.