آرشیو دسته بندی

خوابنامه

- تبلیغات -

- تبلیغات -

- تبلیغات -

رادیو پیژامه – قسمت پنجم

در این قسمت از رادیو پیژامه سراغ موسیقی ویژه ای رفته ایم که از این موسیقی برای پاکسازی چاکراهای بدن استفاده می شود. این موسیقی شامل فرکانس 639Hz است که با…