7 نظریه درباره این‌که چرا خواب و رویا میبینیم؟

0 580

- تبلیغات -

فهرست مطالب
چرا خواب و رویا میبینیم؟ دلیل خواب دیدن چیست؟ آیا رویا ها معنی خاصی دارند؟
خواب ها چه هدفی دارند؟
با اینکه همه ما رویاپردازی می کنیم اما روانشناسان نتیجه ای نیافتند چرا ما خواب می بینیم؟ در حالی که بسیاری از تئوری ها مطرح شده اند، هیچ اجماع واحدی پدید نیامده است که دلیل رویا و خواب دیدن چیست. با توجه به مدت زمان بسیار زیادی که در یک حالت رؤیایی می گذرانیم ، این واقعیت که محققان هنوز هدف از رویاها را نمی فهمند ممکن است نگران کننده به نظر برسد. با این حال ، این مهم است که در نظر بگیریم که علم، هدف و عملکرد دقیق خواب را کشف می کند. برخی محققان معتقدند که رویاها هیچ هدف واقعی ندارند در حالی که برخی دیگر بر این باورند که خواب برای سلامت روح، احساسات و جسم ضروری است. ارنست هافمن مدیر مرکز اختلالات خواب در بیمارستان نیوتن ولزلی در بوستون ماساچوست ، در Science American (2006) پیشنهاد كرد كه “… خواب یك عملكرد ممكن (البته مطمئناً اثبات نشده) رویایی برای درست کردن ماده جدید برای سیستم حافظه به شکلی که هم برانگیختگی هیجانی را کاهش می دهد و هم برای کمک به ما در کنار آمدن با آسیب های اضافی یا وقایع استرس زا سازگار است. “
نظریه روانکاوان از خواب و رویا دیدن
مطابق با دیدگاه روانکاوی در نظریه خواب های زیگموند فروید، اظهار داشت که رویاها بیانگر خواسته ها، افکار و انگیزه های ناخودآگاه است. براساس دیدگاه روانکاوی فروید به شخصیت، افراد تحت تأثیر غرایز جنسی و پرخاشگرانه قرار می گیرند که از آگاهی، آگاهانه سرکوب می شوند. در حالی که این افکار خودآگاه ابراز نمی شوند. فروید پیشنهاد کرد که آنها از طریق رویاها راه خود را در ناخودآگاه ما پیدا می کنند. فروید در کتاب معروف خود، کتاب “تفسیر خواب ها” نوشت که رویاها “… تحقق آرزوهای سرکوب شده” هستند. وی همچنین دو اجزا متفاوت رویاها را توصیف کرد: محتوای آشکار و محتوای پنهان. محتوای مانیفست (آشکار) از تصاویر، افکار و محتوای واقعی موجود در خواب تشکیل شده است در حالی که محتوای پنهان بیانگر معنای پنهان روانشناختی رویاست. نظریه فروید به محبوبیت تفسیر خواب کمک کرده و امروزه نیز بسیار محبوب است. با این حال ، تحقیقات نتوانسته اند ثابت كنند كه محتوای مضمون ، اهمیت روانشناختی واقعی یك رویا را پنهان می كند.
مدل فعال سازی خواب اولین بار توسط آلن هابسون و رابرت مک کلارلی در سال 1977 مطرح شد. براساس این تئوری مدارهای موجود در مغز در هنگام خواب REM فعال می شوند و این باعث می شود مناطقی از سیستم لیمبیک گرفتار احساسات ، احساس و حافظه شده از جمله آمیگدال و هیپوکامپ فعال می شوند. مغز این فعالیت درونی را سنتز و تفسیر می کند و تلاش می کند در این سیگنال ها معنا پیدا کند که نتیجه آن خواب است و این مدل نشان می دهد که رویاها تعبیر ذهنی از سیگنال های تولید شده توسط مغز در هنگام خواب است. در حالی که این تئوری نشان می دهد که خواب و رویا ها نتیجه سیگنال های تولید شده درونی هستند، هابسون اعتقاد ندارد خواب بی معنی باشد. در عوض او پیشنهاد می کند که رویاپردازی “… خلاق ترین حالت آگاهانه ماست، نوعی آشفتگی، عناصر شناختی ، پیکربندی های جدیدی از اطلاعات را تولید می کند: ایده های جدید. ممکن است بیشتر این ایده ها غیر منطقی باشند، حتی اگر تعداد کمی از فرآورده های خیالی آن واقعا مفید هستند ، زمان خواب ما هدر نخواهد رفت. “
نظریه های دیگری پیشنهاد شده است که وقوع و معنای رویاها را به خود اختصاص می دهند. موارد زیر فقط تعداد کمی از ایده های پیشنهادی است: یک تئوری نشان می دهد که رؤیاها نتیجه مغز ما در تلاش برای تعبیر محرکهای خارجی در هنگام خواب است. به عنوان مثال، ممکن است صدای رادیو در محتوای یک خواب گنجانیده شود. نظریه دیگر از شباهت رایانه ای برای پاسخگویی به رویاها استفاده می کند. مطابق این تئوری، رویاها برای پاکسازی از درهم و برهم کردن ذهن دقیقاً مانند عملیات پاکسازی در رایانه، تازه کردن ذهن را برای آماده شدن برای روز بعد انجام می دهند. با این وجود مدل دیگری پیشنهاد می کند که رویاها به عنوان نوعی روان درمانی عمل می کنند. در این نظریه آدمی که رویا می بیند می تواند در یک محیط امن بین افکار و احساسات مختلف ارتباط برقرار کند. مدل معاصر خواب دیدن را با عناصر تئوری های مختلف با هم ترکیب می کند. فعال کردن مغز ارتباطات سستی بین افکار و ایده ها ایجاد می کند ، که از طریق احساسات شخصی که در حال دیدن خواب است هدایت می شوند.

چرا خواب و رویا میبینیم؟ دلیل خواب دیدن چیست؟ آیا رویا ها معنی خاصی دارند؟

بیش از هزاران سال است که خواب دیدن فیلسوفان را مجذوب خود کرده اما تنها در این اواخر بوده که رویاها در معرض تحقیقات و مطالعه علمی متمرکز قرار گرفته اند! احتمال این موضوع وجود دارد که اغلب خودتان را در رابطه با محتوای رویایی که دیدید گیج کنید یا شاید اصلا تعجب نکرده اید که چقدر در حال رویاپردازی هستید. در این مطلب پیژامه بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت می کنیم.

خواب چیست؟

خواب می تواند شامل هر یک از تصاویر ، افکار و احساساتی باشد که در طول خواب تجربه می شوند. رویاها می توانند فوق العاده زنده یا بسیار مبهم باشند. پر از احساسات شاد و یا تصاویر ترسناک؛ متمرکز و قابل درک یا نامشخص و گیج کننده .

خواب ها چه هدفی دارند؟

با اینکه همه ما رویاپردازی می کنیم اما روانشناسان نتیجه ای نیافتند چرا ما خواب می بینیم؟ در حالی که بسیاری از تئوری ها مطرح شده اند، هیچ اجماع واحدی پدید نیامده است که دلیل رویا و خواب دیدن چیست. با توجه به مدت زمان بسیار زیادی که در یک حالت رؤیایی می گذرانیم ، این واقعیت که محققان هنوز هدف از رویاها را نمی فهمند ممکن است نگران کننده به نظر برسد. با این حال ، این مهم است که در نظر بگیریم که علم، هدف و عملکرد دقیق خواب را کشف می کند.
برخی محققان معتقدند که رویاها هیچ هدف واقعی ندارند در حالی که برخی دیگر بر این باورند که خواب برای سلامت روح، احساسات و جسم ضروری است. ارنست هافمن  مدیر مرکز اختلالات خواب در بیمارستان نیوتن ولزلی در بوستون ماساچوست ، در Science American (2006) پیشنهاد كرد كه “…  خواب یك عملكرد ممكن (البته مطمئناً اثبات نشده) رویایی برای درست کردن ماده جدید برای سیستم حافظه به شکلی که هم برانگیختگی هیجانی را کاهش می دهد و هم برای کمک به ما در کنار آمدن با آسیب های اضافی یا وقایع استرس زا سازگار است. “

بیایید با برخی از برجسته ترین تئوری های خواب دیدن آشنا شویم.

- تبلیغات -

نظریه روانکاوان از خواب و رویا دیدن

مطابق با دیدگاه روانکاوی در نظریه خواب های زیگموند فروید، اظهار داشت که رویاها بیانگر خواسته ها، افکار و انگیزه های ناخودآگاه است. براساس دیدگاه روانکاوی فروید به شخصیت، افراد تحت تأثیر غرایز جنسی و پرخاشگرانه قرار می گیرند که از آگاهی، آگاهانه سرکوب می شوند. در حالی که این افکار خودآگاه ابراز نمی شوند. فروید پیشنهاد کرد که آنها از طریق رویاها راه خود را در ناخودآگاه ما پیدا می کنند.
فروید در کتاب معروف خود، کتاب “تفسیر خواب ها” نوشت که رویاها “… تحقق آرزوهای سرکوب شده” هستند. وی همچنین دو اجزا متفاوت رویاها را توصیف کرد: محتوای آشکار و محتوای پنهان. محتوای مانیفست (آشکار) از تصاویر، افکار و محتوای واقعی موجود در خواب تشکیل شده است در حالی که محتوای پنهان بیانگر معنای پنهان روانشناختی رویاست.
نظریه فروید به محبوبیت تفسیر خواب کمک کرده و امروزه نیز بسیار محبوب است. با این حال ، تحقیقات نتوانسته اند ثابت كنند كه محتوای مضمون ، اهمیت روانشناختی واقعی یك رویا را پنهان می كند.

نمونه فعال سازی در خواب دیدن

مدل فعال سازی خواب اولین بار توسط آلن هابسون و رابرت مک کلارلی در سال 1977 مطرح شد. براساس این تئوری مدارهای موجود در مغز در هنگام خواب REM فعال می شوند و این باعث می شود مناطقی از سیستم لیمبیک گرفتار احساسات ، احساس و حافظه شده از جمله آمیگدال و هیپوکامپ فعال می شوند. مغز این فعالیت درونی را سنتز و تفسیر می کند و تلاش می کند در این سیگنال ها معنا پیدا کند که نتیجه آن خواب است و این مدل نشان می دهد که رویاها تعبیر ذهنی از سیگنال های تولید شده توسط مغز در هنگام خواب است.
در حالی که این تئوری نشان می دهد که خواب و رویا ها نتیجه سیگنال های تولید شده درونی هستند، هابسون اعتقاد ندارد خواب بی معنی باشد. در عوض او پیشنهاد می کند که رویاپردازی “… خلاق ترین حالت آگاهانه ماست، نوعی آشفتگی، عناصر شناختی ، پیکربندی های جدیدی از اطلاعات را تولید می کند: ایده های جدید.
ممکن است بیشتر این ایده ها غیر منطقی باشند، حتی اگر تعداد کمی از فرآورده های خیالی آن واقعا مفید هستند ، زمان خواب ما هدر نخواهد رفت. “

تئوری های پردازش اطلاعات در خواب

یکی از تئوری های اصلی برای توضیح اینکه چرا می خوابیم این است که خواب به ما امکان می دهد تمام اطلاعاتی را که در روز قبل جمع کرده ایم، تلفیق و پردازش کنیم. برخی از کارشناسان خواب نشان می دهند که خواب فقط یک محصول جانبی یا حتی بخشی فعال از این پردازش اطلاعات است. از آنجا که ما در روز با تعداد زیادی از اطلاعات و خاطرات سر و کار داریم ذهن ما در خواب تصاویر، برداشت ها و روایت هایی را ایجاد می کند تا تمام فعالیت هایی که در سر ما ما وجود دارد را بخاطر نخوابیدن مدیریت کنیم و به همین دلیل خواب می بینیم.

دیگر نظریه ها از خواب

نظریه های دیگری پیشنهاد شده است که وقوع و معنای رویاها را به خود اختصاص می دهند. موارد زیر فقط تعداد کمی از ایده های پیشنهادی است:
یک تئوری نشان می دهد که رؤیاها نتیجه مغز ما در تلاش برای تعبیر محرکهای خارجی در هنگام خواب است. به عنوان مثال، ممکن است صدای رادیو در محتوای یک خواب گنجانیده شود.
نظریه دیگر از شباهت رایانه ای برای پاسخگویی به رویاها استفاده می کند. مطابق این تئوری، رویاها برای پاکسازی از درهم و برهم کردن ذهن دقیقاً مانند عملیات پاکسازی در رایانه، تازه کردن ذهن را برای آماده شدن برای روز بعد انجام می دهند.
با این وجود مدل دیگری پیشنهاد می کند که رویاها به عنوان نوعی روان درمانی عمل می کنند. در این نظریه آدمی که رویا می بیند می تواند در یک محیط امن بین افکار و احساسات مختلف ارتباط برقرار کند.
مدل معاصر خواب دیدن را با عناصر تئوری های مختلف با هم ترکیب می کند. فعال کردن مغز ارتباطات سستی بین افکار و ایده ها ایجاد می کند ، که از طریق احساسات شخصی که در حال دیدن خواب است هدایت می شوند.

منبع مقاله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.