نحوه جلوگیری از خوابیدن سر کلاس درس

0 363

- تبلیغات -

اینکه سر کلاس به درس و معلم خود توجه داشته باشیم، نمرات خوب بگیریم و تکالیفمان را به درستی انجام دهیم بسیار مهم است اما برای اینکه توجه کنید قطعا باید خواب هم نباشید! این که مشا در مقاطع ابتدایی، دبیرستان یا حتی دانشگاه باشید و سر کلاس چرت بزنید یا حتی بخوابید اصلا کار درست و مودبانه ای نیست   و چیزهایی که آموزش داده می شوند را به درستی نخواهید آموخت. با این حال خوابیدن در کلاس می تواند کار آسانی باشد به خصوص اگر شب گذشته درست و کافی نخوابیده باشید. برای این که در طول کلاس نخوابید و حواستان به  درس باشد، پیژامه راه کارهایی  برای پیشنهاد دادن آماده کرده است از جمله اینکه بتوانید با این راه کارها در طول روز انرژی کافی داشته باشید و در کلاستان شرکت کنید.

سوال بپرسید وپاسخ دهید.

زمانیکه سر کلاس درس نشسته اید و وقتی که معلم روبروی شما مشغول صحبت باشد و شما در آن شرکت نکنید، قطعا دلسرد شده و درگیر درس نمی شوید. اما درست وقتی که در وسط گفتگوها با معلم و شاگردان باشید و در بحث ها شرکت کنید به شما کمک می کند تا بیدار بمانید.
همانطور که معلم صحبت می کند، یادداشت برداری کنید و در مورد مطالبی که یاد گرفتید سؤال کنید. اگر چیزی وجود دارد که نتوانستید درست متوجه شوید حتما دست خود را بلند کرده و در مورد آن سوالی بپرسید.
هنگامی که معلم سر کلاس سوالی پرسید نترسید و دست خود را برای جواب دادن به سوال بلند کنید. بعضی از معلمان افراد بی توجه که سر کلاس حضور دارند را بیشتر مخاطب قرا ر می دهند.

بلند شده و قدم بزنید.

ممکن است معلم شما اجازه این کار را ندهد اما اگر اجازه دارید بلند شده و خارج از کلاس بروید و کمی قدم بزنید. اگر احساس گیجی داشتید آب بنوشید. فعال ماندن اصلی ترین کلید برای بیداری سر کلاس درس است زیرا ذهن و بدن شما را هوشیار و متمرکز نگه می دارد.
اگر معلم شکا اجازه نداد که از کلاس خارج شوید از آن بخواهید که برایش امکان دارد در کلاس بدون هیچ گونه سروصدایی قدم بزنید! برخی از معلمان ترجیح می دهند که شما به جای خواب در بحث ها و صحبت های آنها شرکت کنید.

از صندلی بلند شده و حرکات کششی انجام دهید. در صورتی که معلم شما دوست نداشته باشد سر کلاس درس آن بایستید می توانید روی صندلی نشسته و چند حرکت کششی انجام دهید. شما می توانید در حالیکه روی صندلی نشسته اید حرکات کششی را انجام دهید.
پاهایتان را به جلو بکشید و آنها را تا جایی که می توانید دراز کنید. همچنین دستانتان را به سمت جلو و بالا بکشید و ریلکس کنید.

- تبلیغات -

در حالی که به درس گوش می دهید بی سر و صدا دستتان را تکان دهید.

درست مثل کشش و حرکت در صندلی، چرخاندن دست، پا و انگشتانتان، شما را فعال نگه داشته و از خواب بیدارتان  می کند. تننها به یاد داشته باشید که این کار را بدون سروصدا انجام دهید در غیر این صورت ممکن است با اینکار دانش آموزان دیگر را هم منحرف کنید.
آرام آرام پاهایتان را زیر میز تکان دهید یا اینکه انگشتانتان را روی میز تکان دهید.
قلم را بین انگشتان خود نگه داشته و آن را بچرخانید یا به آن ضربه بزنید.

پنجره را باز کنید.

گرما و تهویه نامناسب، باعث خواب و کسلی شما در کلاس می شوند. حتما از معلم بخواهید که برای جریان داشتن هوا در کلاس درس می خواهید پنجره را باز کنید تا هوای کلاس نیز بهتر شود.
در صورت امکان سعی کنید کنار پنجره بنشینید تا در صورت لزوم  خیلی رحت بتوانید پنجره را باز و بسته کنید.
اگر امکان باز شدن پنجره در کلاس درس نبود حتما از پنکه های کوچک دستی استفاده کنید و بر روی صورتتان بگیرید.

بر روی صورتتان آب بپاشید.

گر می توانید از کلاس خارج شده و صورتتان را بشویید تا از خوابیدن جلوگیری کند. درست همانگونه که شستن صورت در صبح باعث بیداری شما از خواب می شود، همچنین در اواسط روز هم شما را احیا و سرزنده می کند.
اگر اجازه خارج شدن از کلاس را نداشتید یک بطری آب همراه داشته باشید وکمی از آن را با دست به صورتتان بزنید.  سپس با یک حوله خیلی کوچک صورت خود را خشک کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.